ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
2960[一般] 火焰克鲁斯149昆蟲念410,00000493565200 + 010 + 10549519
2008[一般] Woomawang82無形念24,000,00099,00090,0007,18210,70240 + 040 + 40392451
2009[一般] Woomawang82惡魔念22,000,00099,00090,00014,22221,26240 + 040 + 40392451
1143[一般] 傀儡娃娃90惡魔念37,1661,9862,18620239235 + 024 + 24369332
2368[一般] 元素褐鬼火147無形念4131,5137,0725,8101,416084 + 051 + 51441461
20609[一般] 光譜等離子體197無形念47,549,7201,186,384830,46800225 + 074 + 74545466
1587[一般] 克萊本70無形念22,9011,2201,308266311108 + 020 + 20303302
2943[一般] 冰雷(暫譯)149昆蟲念410,00000509589200 + 010 + 10549519
20996[M] 受傷的夜勝魔250惡魔念3300,000,0000000410 + 080 + 80450420
2563[B] 培坎納比恩160人形念28,000,000315,950221,1421,7102,460130 + 0102 + 102460550
1706[B] 塔納托斯的悲哀129不死念442,5996,6867,5167561,00196 + 090 + 90440381
1711[G] 塔納托斯的悲哀83植物念462,00010,0005,00002,2880 + 290 + 0459375
1704[B] 塔納托斯的憎恨129人形念440,2006,6867,516758902120 + 030 + 30407428
1709[G] 塔納托斯的憎恨129不死念440,20010,0005,0001,0611,2050 + 1200 + 0381484
1705[B] 塔納托斯的絕望129不死念441,1116,6867,51673790895 + 069 + 69425390
1710[G] 塔納托斯的絕望88不死念486,66610,0005,00003,0820 + 380 + 0455409
1707[B] 塔納托斯的苦惱129不死念445,0006,6867,51670090171 + 080 + 80401377
1712[G] 塔納托斯的苦惱83不死念459,92210,0005,00002,0920 + 210 + 0359392