ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
2633[C] 菁英盜蟲21昆蟲無21,7701,8804,200566124 + 53 + 3228203
2634[C] 憤怒盜蟲21昆蟲無21,7701,8804,200566124 + 53 + 3228203
2645[C] 狡猾瓢蟲21昆蟲風11,8251,8804,200657422 + 025 + 25231230
1174[一般] 瓢蟲21昆蟲風1365376280657422 + 025 + 25231230
2638[C] 菁英白鼠22動物暗12,1001,9204,320787823 + 05 + 5228202
1175[一般] 白鼠22動物暗1420384288787823 + 05 + 5228202
2863[C] 迅捷克瑞米23昆蟲風11,8901,9604,440616228 + 020 + 20224194
2406[一般] 弱化的邪骸士兵(暫譯)23不死不死14684302780028 + 05 + 5232236
1018[一般] 克瑞米23昆蟲風1378392296616228 + 020 + 20224194
2833[C] 狡猾吸血蝙蝠24動物暗12,1352,0004,56068770 + 00 + 0243214
1005[一般] 吸血蝙蝠24動物暗142740030468770 + 00 + 0243214
2878[C] 迅捷刺蝟蟲25動物地12,5902,1404,680677638 + 00 + 0235227