ID 名稱 Lv 種族 屬性 體型 HP B.Exp J.Exp ATK(min) ATK(max) DEF MDEF 100%命中 95%迴避
2183[B] 突變虎蜥人151魚貝水2700,0002,2002,20000268 + 022 + 22539519
2192[一般] 章魚的小弟90魚貝水26,0004,0002,000225778154 + 021 + 21381373
2193[B] 章魚腳90魚貝水2500,0004,0002,0002257780 + 00 + 0381373
2197[一般] 紅海星91魚貝水29,9002,4402,2987001,000102 + 0102 + 102381360
3431[G] 羅達蛙100魚貝水1100,000000012 + 05 + 5300270
1012[一般] 羅達蛙13魚貝水1160324200192312 + 05 + 5219197
2199[一般] 胖胖波利87無形水16,5002,1041,97450070020 + 040 + 40327324
20677[一般] 艾里厄斯140人形水2360,7020000356 + 081 + 81340310
1882[一般] 芭芭亞卡87人形水16,4982,1041,97428235363 + 060 + 60332308
2776[C] 菁英寶貝波利1植物水120018030013162 + 05 + 5202177
2831[C] 菁英水靈龜94動物水249,95012,74036,090388438127 + 038 + 38341319
2696[C] 菁英波利1植物水13001,5001,200890 + 20 + 0202177
2668[C] 菁英海獺48動物水39,1003,7909,8408312531 + 018 + 18274259
2850[C] 菁英狡蛛132昆蟲水3272,95533,51092,760677963122 + 052 + 52366397
2678[C] 菁英羅達蛙13魚貝水18001,6203,000192312 + 05 + 5219197
1778[一般] 蓋俄斯提106惡魔水114,0003,6483,47659666471 + 021 + 21343373
1679[一般] 藍凡娜圖113無形水221,8104,4044,21265674574 + 015 + 15382355
20651[一般] 藍肉食人火龍果165植物水1662,91100000 + 00 + 0365335